Sadržaj

Letovalište obuhvata: parking, toalete, tuševe, caffe bar i WiFi priključak. Letovalište ima svoju ambulantu u kojoj stručno-medicinsko osoblje pruža pomoć gostima kampa. U večernjim časovima kulturno-zabavni život obogaćen je igrankama za decu i omladinu, takmičenjima i animacijama u organizaciji kreativnih animatora.